Error message

  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

वडा कार्यालय (सबै) - सार्वजनिक सुनुवाई संचालन गर्ने सम्वन्धमा ।