FAQs Complain Problems

News and Notices

माईका नेपाल (Micah Nepal) र एहिपस्सिको बुद्धिश्ट फाउन्डेसन नेपाल (EBF) द्वारा कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मिति २०७७ श्रावण २ गते स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न |

कोरोना भाईरस (COVID-19) को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थापना गरेको चन्द्रागिरि नगरपालिका नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा आज मिति २०७७ श्रावण २ गते माईका नेपाल (Micah Nepal) र एहिपस्सिको बुद्धिश्ट फाउन्डेसन नेपाल (EBF), चन्द्रागिरि-५ को तर्फबाट प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरु

राजश्व संकलन सेवा मिति २०७७/०४/०१ देखि २०७७/०४/०२ गते सम्म बन्द हुने सूचना |

राजश्व सफ्टवेयर अपग्रेड गर्नुपर्ने भएकोले मिति २०७७/०४/०१ गते देखि २०७७/०४/०२ गते सम्म न.पा तथा वडा बाट हुने सम्पूर्ण राजश्व संकलन सेवा बन्द हुने व्यहोरा सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ |

नेपाल नगरपालिका संघ द्वारा कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मिति २०७७ असार १६ गते स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न |

कोरोना भाईरस (COVID-19) को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थापना गरेको चन्द्रागिरि नगरपालिका नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा आज मिति २०७७ असार १६ गते नेपाल नगरपालिका संघ(MuAN) को तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक श्री कलानिधि देवकोटाद्वारा स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग स्वरूप नगर प्रमुख

Pages