Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
दिपक कुमार उपाध्याय सूचना अधिकारी
श्री कृष्ण प्रसाद जैसी कार्यकारी अधिकृत 9851209200
Deepak Kumar Upadhaya Information Officer
Sita Pariyar Executive Officer

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।