FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CM/NCB/GOODS/04/2076/077) |

CM/NCB/GOODS/02/2076/077 Procurement & Installation of AC Street Light and Accessories in Chandragiri Municipality को दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना |

CM/NCB/GOODS/02/2076/077 Procurement & Installation of AC Street Light and Accessories in Chandragiri Municipality को प्रकाशित सूचना बमोजिम पर्न आएका बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको जानकारी सम्बन्धमा |

मिति २०७६ फागुन १६ गते प्रकाशीत CM/RFP/01/2076/077 को GPS & GIS Based Digital Profile को सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना |

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

Digital Profile(GPS/GIS) Based EOI

AC Street Light जडान सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको दस्तावेज |

CCTV जडान सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको दस्तावेज |

CCTV र AC सडक बत्ति जडान सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना |

Digital Profile(GPS/GIS) Based TOR