FAQs Complain Problems

नगर प्रमुखज्यू तथा उप प्रमुखज्यूले यस नगरपालिकाकामा सरुवा भई आउनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री युवराज पौडेलज्यूलाई स्वागत तथा सरुवा भई जानु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सीता परियारज्यूलाई विदाई गर्नु हुँदै