FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना(Sealed Quotation Number: CM/GOODS-02/2077/078) |

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (CM/NCB/GOODS/04/2076/077) |

CM/NCB/GOODS/02/2076/077 Procurement & Installation of AC Street Light and Accessories in Chandragiri Municipality को दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना |

CM/NCB/GOODS/02/2076/077 Procurement & Installation of AC Street Light and Accessories in Chandragiri Municipality को प्रकाशित सूचना बमोजिम पर्न आएका बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको जानकारी सम्बन्धमा |

Pages