FAQs Complain Problems

News and Notices

अ.न.मी र अ.हे.व पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना !

अ.न.मी र अ.हे.व पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना !

चन्द्रागिरी आखा उपचार केन्द्रको उद्दघाटन |

चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ५ किसिपीडीमा मिति २०७५/०९/१५ गते किसिपिडी आखा उपचार केन्द्र को उद्दघाटन भएको छ | सो आखा उपचार केन्द्र बाट दैनिक बिहान ९ बजे देखि ३ बजे सम्म आखा जाच हुने सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ |

Pages