FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices

शिलबन्दी दरभाउपत्र अस्वीकृत गरिएको सम्वन्धी सूचना (CM/SQ/14/2079/080, CM/SQ/19/2079/080) |

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना(मिति २०८०/०१/०८ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित) |

सहकारी संस्था एकीकरण गरिएको सम्वन्धी सूचना (मिति २०८०/०१/०७ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित) |

Pages