FAQs Complain Problems

चन्द्रागिरी नगरपालिकाको नवौ नगरसभा आ.व. २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम, बिनियोजन बिधेयक २०७९ मा छलफल र पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ |

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नवौ नगर सभा २०७९ को आजको बैठकको कार्यसुची:- २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल र पारित | विनियोजन विधेयक २०७९ मा छलफल र पारित, आ.व. २०७९/०८० को लागि मेलमिलापकर्ताहरुको सुचीकरण, न्यायिक समितिको आ.व. २०७८/०७९ को बार्षिक प्रतिबेदन प्रस्तुत |