FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आय कर(छालाहड्डी तथा जीवजन्तु कर र विज्ञापन कर) संकलन गर्ने ठेक्का सम्वन्धी सूचना(गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०८/१२) |

मौलिक सिपमा आधारित व्यवसायसंग सम्वन्धित व्यक्ति, समुह वा संस्थाहरुले अनुदानका लागि निवेदन पेश गर्ने वारेको सूचना |

सार्वजनिक यातायात संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०८०/०७/१२ गते) |

Pages