FAQs Complain Problems

आर्थिक प्रशासन शाखा कर्मचारी

फोटो नाम पद Section फोन इमेल
श्री प्रशुराम गिरी लेखा सहायक आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१६९७५९०
मिना घिमिरे लेखा सहायक आर्थिक प्रशासन शाखा(लेखा) 9847076447
श्री बिनोद देबकोटा स.ले.प आर्थिक प्रशासन शाखा(लेखा) ९८६०१३३१४२
श्री प्रकाश लामा कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा(लेखा) ९८४१४१४७३६