FAQs Complain Problems

आर्थिक प्रशासन शाखा कर्मचारी

फोटो नाम पद Section फोन इमेल
महेश दत्त भट्ट लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9851332836
मिना घिमिरे अधिकृत छैठौ आर्थिक प्रशासन शाखा(लेखा) 9847076447
श्री प्रशुराम गिरी लेखा सहायक आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१६९७५९०
श्री बिनोद देबकोटा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा(लेखा) ९८६०१३३१४२
मिरा महर्जन माली स.क.अ. आ.प्र शाखा ९८४१७६०९९७
श्री प्रकाश लामा कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा(लेखा) ९८४१४१४७३६