FAQs Complain Problems

राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण संकलन सम्वन्धी सूचना |

(नोट: दैनिक ३० जनाको मात्र विवरण संकलन गरिने हुँदा विवरण संकलनका लागि सम्पर्क नं: 9861472083 मा आफ्नो नाम टिपाई तोकिएको मितिमा मात्र नगरपालिकामा आउनु हुन् अनुरोध छ |