FAQs Complain Problems

Document

आ.व २०७९/०८० सालको दोस्रो त्रैमासिक (२०७९ कार्तिक, मंसिर र पौष महिनाको) सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बुझेका लाभग्राहीहरुको विवरण) |
चन्द्रागिरी नगरपालिका विद्यालय लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७९
सामुदायिक विद्यालयहरुको नगरस्तरमा परीक्षा संचालन, व्यवस्थापन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७९
विनियोजन ऐन, २०७९
चन्द्रागिरी नगरपालिका कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको विवरण |
आ.व २०७९/०८० श्रावण र भाद्र महिनाको तलवी विवरण(माध्यमिक तह)
आ.व २०७९/०८० श्रावण र भाद्र महिनाको तलवी विवरण(विद्यालय कर्मचारी)
आ.व २०७९/०८० श्रावण र भाद्र महिनाको तलवी विवरण(वाल विकास)
आ.व २०७९/०८० श्रावण र भाद्र महिनाको तलवी विवरण(प्राविधिक)
आ.व २०७९/०८० श्रावण र भाद्र महिनाको तलवी विवरण(आधारभूत तह)