FAQs Complain Problems

Document

न्यायिक समितिबाट आ.व. ०८०/०८१ मा भएका कार्यको प्रगति विवरण |
आय कर संकलन गर्ने ठेक्का सम्वन्धी बोलपत्रको शर्तहरु (Kalu Pandey Samadhi Sthal, View Tower, Parking Shulka, Cafe Tatha Gift Shop Sanchalan INT/REV/03/2080-81) |
आय कर संकलन गर्ने ठेक्का सम्वन्धी सूचना (Kalu Pandey Samadhi Sthal, View Tower, Parking Shulka, Cafe Tatha Gift Shop Sanchalan INT/REV/03/2080-81) (तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०३/०६ गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित) |
मिति २०८१ असार ५ रोज ४ को दैनिक पेशी सुची |
आवेदन नम्वरको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र(NIN) खोज्ने तरिका |
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन |
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना !
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०
आ.व २०८०/०८१ को विषयगत क्षेत्र र उपक्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम |
चन्द्रागिरी नगरपालिका कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुको विवरण |