FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गाई/भैसी/बंगुरमा लाग्ने खोरेत विरुद्धको खोप र बंगुरमा लाग्ने स्वाइन फिवर विरुद्धको खोप लगाउने सम्वन्धी सूचना |

गाईभैसी साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास (पकेट) कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना |

गोला सहितको मौरी घार वितरणको खरिद कारवाही रद्द गरिएको सम्वन्धी सूचना |

Pages