FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (मिति २०७९/०७/२९ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना) |

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (मिति २०७९/०७/२९ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना) |

बोलपत्र आह्वानको सूचना (मिति २०७९/०७/२९ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना) |

Pages