FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आय कर संकलन गर्ने ठेक्का सम्वन्धी सूचना (मिति २०७९/०७/२९ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना) |

बोलपत्र आह्वानको सूचना CM/NCB/GOODS/05/2079-80 , CM/NCB/GOODS/06/2079-80(मिति २०७९/०७/१८ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित) |

बोलपत्र आह्वानको सूचना CM/NCB/GOODS/02/2079-80 , CM/NCB/GOODS/03/2079-80, CM/NCB/GOODS/04/2079-80 (मिति २०७९/०७/१६ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित) |

Pages